Дискотека Авария – Лето всегда! (2010)

Дискотека Авария – Лето всегда!

“Summer Always” by hip-hop group “Discoteka Avariya” (http://www.avariya.ru/) featuring Vera Brezhneva, Nastya Zadorozhnaya, and Svetlana Khodchenkova from the soundtrack to “Love in the Big City 2″